Menu Sluiten

Privacy- en cookiebeleid

Marks Muziek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacy- en cookieverklaring. Deze verklaring is opgesteld volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten en de website van Marks Muziek.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming van Marks Muziek (voortaan te noemen: MM) is dhr. M. Mulkens. Contactgegevens: 06-44840509 | info@marksmuziek.nl | www.marksmuziek.nl.

Algemeen

MM is zich er terdege van bewust dat je vertrouwen stelt in haar en in haar handelen. Respect voor de privacy van bezoekers, cliënten en opdrachtgevers ziet MM als een terechte plicht. MM draagt er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring staat welke gegevens MM verzamelt wanneer je van haar website en diensten gebruikmaakt, waarom deze verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

Persoonsgegevens

MM verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Bepaalde gegevens heeft MM nodig om haar werk voor jou goed uit te voeren (bellen, mailen, factureren). MM volgt hierbij de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde laptop en/of op de beveiligde servers van een derde partij. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, bankrekening- en telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken valt onder de term persoonsgegevens.

Gebruik en opslag
  1. MM communiceert met klanten, opdrachtgevers en leveranciers via telefoon, FaceTime, Skype en e-mail. Wil je contact met MM, dan heeft MM uiteraard je naam en telefoonnummer/ Skype-naam/ mailadres nodig. Om offertes en facturen op te stellen heeft MM bovendien je adresgegevens nodig. Voor het (toekomstig) verzenden van een nieuwsbrief heeft MM je naam en e-mailadres nodig. MM gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  2. MM verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden, noch geeft zij ze weg tegen wederdiensten. Aan MM verstrekte persoonsgegevens blijven bij MM, tenzij jij expliciet toestemming geeft deze aan derden te verschaffen. Bijvoorbeeld, wanneer MM je in contact brengt c.q. uit jouw naam zaken doet met dienstverleners als een vormgever, webbouwer of drukker. Maar ook op jouw verzoek, wanneer MM je zelf niet van dienst kan zijn, maar zij wel collega’s of sectorgenoten kent, die jou wel kunnen helpen. In dat geval vraagt MM je toestemming om je e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  3. MM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die haar noodzaakt deze gegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  4. MM heeft verschillende maatregelen getroffen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een laptop met realtime virus- en malwarebescherming.
  5. De website van MM heeft een SSL-certificaat. Gegevensuitwisseling verloopt daarmee via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De door MM gebruikte laptop en smartphone zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. Back-ups worden extern opgeslagen en zijn ook versleuteld, zodat de data – ook bij een hack – niet toegankelijk zijn zonder wachtwoord.
  6. Cliënten en opdrachtgevers kunnen te allen tijde hun recht uitoefenen om de door MM bewaarde/ opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@marksmuziek.nl. MM zal binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek. Gegevens die bewaard dienen te worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar, kunnen uiteraard niet verwijderd worden uit de administratie van MM.

Cookie-verklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van MM gebruikt alleen functionele en analytische cookies – die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat de website geoptimaliseerd kan worden en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies zorgen ervoor dat MM kan zien hoeveel unieke bezoekers haar website heeft en welke pagina’s bezocht worden. Hiertoe wordt enkel je IP-adres vastgesteld.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van een derde partij (t.b.v. Google Analytics). Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl. In het geval van een datalek, verlies of diefstal van apparatuur, meldt MM dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens gelekt zijn.

Verplichtingen en vragen

Je bent niet verplicht je gegevens aan MM te verstrekken. Wil je dit niet, dan kan MM je helaas niet van dienst zijn. MM kan je dan namelijk geen factuur sturen.

MM controleert regelmatig of zij aan deze privacyverklaring voldoet. Als je nog verdere vragen hebt klaring, kun je contact met MM opnemen via info@marksmuziek.nl.

Top