Menu Sluiten

Aandacht en geduld leiden tot speelplezier

Mijn kennis op muziekgebied en mijn liefde voor muziek wil ik graag overbrengen op mijn (privé)leerlingen. Muziekles geven is een creatief proces waarbij geduld, respect, secuurheid en speelplezier voorop staan. Hierbij vind ik het tevens erg belangrijk om te vermelden dat elke leerling anders is, en dus een verschillende manier van aanpak nodig heeft om tot het gewenste resultaat te komen. Ik start de lessen vanuit een traditionele methode. Aan de hand van deze lesmethode oefent de leerling de vaardigheden die nodig zijn om goed te spelen.

Tijdens dit leren spelen leert de leerling:

  • noten lezen (in g- en f-sleutel)
  • maat en ritme
  • goede speelhouding
  • vingerzetting (het spelen van de noten met de juiste vingers)
  • timing (het plaatsen van de tonen in de tijd)
  • dynamiek (het kunnen spelen van zacht tot hard)
  • articulatie en frasering (laten horen welke tonen bij elkaar horen)
  • speeltechniek (spelen van technisch steeds moeilijkere stukken)

Extra aandacht bij moeite of beperking

Als leerlingen moeite hebben met bijvoorbeeld noten lezen of maat en ritme, dan besteed ik hier extra aandacht aan met behulp van aparte methodes die hier speciaal op ingaan. Als het moeite kost om te leren spelen aan de hand van het notenschrift, kan het zijn dat de leerling meer auditief (spelen wat je hoort) ingesteld is in plaats van visueel (spelen van de noten). Deze leerlingen leren snel door hetgeen ze horen na te spelen. Het gebruik van een methode die meer gericht is op jazz en pop biedt hier uitkomst. Mensen met een verstandelijke beperking leren spelen met behulp van de kleurenmethode.

Geweldige ervaring

Als de muzikale smaak zich ontwikkelt en leerlingen zelf met muziek komen die ze graag willen spelen, dan ga ik hierin mee en zal ik ze hierin stimuleren. Het is immers een geweldige ervaring wanneer je kunt spelen wat jezelf mooi vindt. Aangezien ik het bovendien leuk vind om ook zelf muziek te improviseren of te componeren, stimuleer ik dit ook bij mijn leerlingen.

piano fingers2
Top