Menu Sluiten

Effecten creëren en/of spelen met begeleiding

In mijn keyboardles leer ik je omgaan met alle mogelijkheden die het keyboard heeft als solo-instrument en als begeleidingsinstrument. We beginnen met het aanleren van de juiste houding en vingerzetting – en als dat nodig is van het notenschrift. Eerst leer je de verschillende akkoorden spelen met de linkerhand en vervolgens ga je met de rechterhand de melodie erbij spelen. Zet je dan ook nog een van de ingebouwde begeleidingsritmes aan, dan leidt dat al meteen tot een groots resultaat! Overigens kun je met gebruik van een systeempedaal ook piano leren spelen op het keyboard, al is de klank natuurlijk wel iets anders.

Top